ریاضی یازدهم تجربی فصل سوم

ریاضی یازدهم تجربی فصل سوم

 تابع مجموعه ای زوج های مرتبه که هیچ دو زوجی از اون دارای مولفه های یکسان نیستند و اون چیزی که دانش آموزان در پایه یازدهم تجربی باید بهش توجه داشته باشن اینه که فصل 3 کتاب ریاضی یازدهم تجربی (توابع) به آشنایی با انواع توابع و ویژگی ها و اعمال جبری روی اونها میپردازه و در این قسمت استاد ریاضی فیلم های مربوط به این فصل از رو شبکه آموزش (که بصورت مفهومی با بررسی نکات هر صفحه به حل تمرینات کتاب ریاضی یازدهم پرداخته ) بصورت کم حجم و بهینه شده در اختیار شما عزیزان قرار داده.

فیلم آموزش ریاضی یازدهم "تجربی" فصل 3

آموزش و آشنایی با 

 توابع گویا و رادیکالی – تساوی دو تابع

حل تمرینات صفحه 49 و 50 

 

آموزش

تابع رادیکالی و جزء صحیح

حل تمرینات و کار در کلاس صفحه 52 و 53 کتاب ریاضی یازدهم 

آموزش

تابع جزء صحیح یا براکت

نحوه رسم نمودار جزء صحیح 

حل تمرینات صفحه 54 و 55

آموزش

وارون تابع 

حل تمرینات و کار در کلاس صفحه 57 و 58 کتاب ریاضی یازدهم 

آموزش و تعریف

 تابع یک به یک

صفحه 59