آموزش ریاضی دهم (1) رشته ریاضی و تجربی

آموزش ریاضی دهم (1) رشته ریاضی و تجربی

فیلم‌های آموزشی زیر در پایه دهم به‌طور کلی درباره ی درک کردن، کشف کردن و استدلال و بررسی مسائل مختلف و مقایسه راه حل هاست؛ هدایت دانش آموزان به سمت این اهداف بر عهده معلمینه که در بسیاری از موارد به سادگی انجام نمیگیره درنتیجه حضور معلم خصوصی ریاضی در این پایه میتونه راه خوبی در راستای پیشرفت محصلین باشه.ساختار کتاب ریاضی پایه دهم از سه بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین و 7 سرفصل تشکیل شده که به ترتیب فصل ها عبارت است از؛ محموعه ها، مثلثات، توان های گویا و عبارت های جبری، معادله و نامعادله، شمارش و آمار و احتمال.گفتیست فیلم های آموزشی، نمونه سوالات امتحانی‌های آورده شده مربوط به این پایه از هر فصل در استاد ریاضی باعث میشه دانش آموزان سال دهم به طور اصولی و دقیق تری مفاهیم و مطالب ریاضی دهم متوسط رو یادبگیرن.

فیلم و دوره آموزشی ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی

تماشای آنلاین