ریاضی هشتم فصل هفتم

ریاضی هشتم فصل هفتم

مهارت های زیادی قراره با تماشای فیلم های آموزشی زیر از فصل هفتم ریاضی هشتم بهت اضافه بشه از این به بعد تو میتونی اعداد توان دار رو ضرب و تقسیم کنی، جذر یا ریشه دوم اعدادو بگیری و اعداد رادیکالی رو روی محور اعداد نشون بدی! 

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 7

فصل هفتم (توان و جذر)

حل تمرینات صفحه 102، 103 و 104 کتاب ریاضی هشتم

آموزش تقسیم اعداد توان دار از طریق حل فعالیت و تمرینات صفحه 106، 107 و 108 فصل هفتم

آموزش جذر تقریبی + حل تمرینات صفحه 110، 111 و 112

آموزش نمایش اعداد رادیکالی و ضرب و تقسیم اعداد رادیکالی

حل تمرینات صفحه 114 و 115