عضویت اساتید

*برای ارسال تصویر مدارک درخواستی و همچنین فیلم معرفی یا فیلم نمونه تدریس ابتدا آن را در سایت workupload.com بارگذاری کرده و لینک دانلود آن را در قسمت خواسته شده قرار دهید.

*قبل از پر کردن فرم قسمت شرایط و قوانین را مطالعه بفرمایید.