ریاضی هشتم فصل نهم

ریاضی هشتم فصل نهم

مفاهیم فصل نهم ریاضی هشتم (دایره) ممکنه در ابتدا سخت بنظر بیاد اما اگه آموزش اون از طریف فیلم های آموزشی ساده با زبون روان و مفهومی معلمینش تدریس بشه چندان سخت هم نباشه گفتنیه که ویدئوهای آموزشی از طریق حل تمرینات کتاب و نمونه سوالات مهم این فصل مباحثی مثل وضعیت مختلف خط و دایره در صفحه، فاصله مرکز دایره از خطوط مختلف، تعریف وتر، نحوه پیدا کردن مرکز دایره، تعریف زاویه های مرکزی و کمان، نکات و مثالهای مربوطه، زاویه های محاطی رو به شما عزیزان آموزش میده.

فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل 9

آموزش زاویه مرکزی از صفحه 142 تا 144 فصل نهم کتاب ریاضی هشتم

ادامه حل تمرینات از صفحه 146 تا 148 کتاب ریاضی هشتم 

حل نمونه سوالات مهم فصل 6 تا 9 کتاب