ریاضی یازدهم تجربی فصل اول

ریاضی یازدهم تجربی فصل اول

جالبه که بدونید ما میتونیم مسیر حرکت خیلی از پرتاب هایی که در دنیای اطرافمون می بینیم با استفاده از توابع و رابطه های ریاضی بصورت معادله بنویسیم و شما دانش آموزان عزیز با این مطالب در سال های قبل تا حدودی آشنا شده اید ولی فصل اول کتابریاضی یازدهم تجربی(هندسه تحلیلی و جبر) به نکات دیگه ای در این باره میپردازه؛ هدف از تدریس و آموزش این فصل، دستیابی و یادگیری دانش‌آموزان پایه یازدهم به مهارت های مهمی از جمله  معادلات و توابع درجه 2 ، معادلات گویا و رادیکالی  هست، که درفیلم آموزشی شبکه آموزش بخوبی مورد بررسی و تدریس قرار گرفته است؛ گفتنیه استاد ریاضی برای کاهش حجم اینترنت شما عزیزان بصورت قابل توجهی حجم اینترنت فیلم های مدرسه تلویزیونی رو کاهش داده تا شما عزیزان در کوتاه ترین زمان با کیفیت ترین یادگیری رو در این پایه داشته باشید. 

فیلم آموزش ریاضی یازدهم "تجربی" فصل 1

آموزش معادله خط و شیب خط از هندسه تحلیلی ریاضی یازدهم رشته تجربی و حل تمرینات صفحه 2

آموزش :

مبحث شرط موازی و عمود بودن دو خط 

حل تمرینات صفحه 3 و مسئله مربوط به مباحث شیب خط و عرض از مبدا در یک معادله خط

یادآوری مباحث پیشین

حل تمرینات و آموزش مفاهیم صفحه 4 حل برخی از سوالات صفحه 9

آموزش مفاهیم:

فاصله نقطه از نقطه

مختصات وسط پاره خط

فاصله یک نقطه از یک خط

حل تمرینات صفحه 10 

آموزش :

 معادله و تابع درجه 2

حل تمرینات صفحه 11، 12 و 13 کتاب ریاضی یازدهم تجربی

حل تمرینات و آموزش مفاهیم صفحات 

14 و 15 کتاب با مبحث معادله و تابع درجه 2  

آموزش :

 نوشتن ضابطه سهمی از روی نمودار

بحث در تعداد جواب ها و تعیین علامت آنها

حل تمرینات صفحه 16 و 17

آموزش :

معادلات گویا و معادلات رادیکالی

روش حل مسایل کاربردی 

صفحه 19 و صفحه 20

 

آموزش :

 معادلات گویا و گنگ 

(تعریف، روش حل، مسائل کاربردی)

حل تمرینات صفحه 19، 21، 22 و 23

ادامه حل تمرینات مربوط به مبحث معادلات رادیکالی از صفحه 23، 24

آموزش فصل دوم (هندسه)