ریاضی یازدهم تجربی فصل دوم

ریاضی یازدهم تجربی فصل دوم

آنچه که دانش آموزان در پایه یازدهم تجربی باید بهش توجه داشته باشن اینه که فصل 2 کتاب ریاضی یازدهم تجربی (هندسه) به علت گستردگی مطالبی که داره دارای سوالات جدید و متنوعی در کنکور سراسریه و در نتیجه دانش آموزان باید در یادگیری مطالب این بخش مثل تالس، ترسیم های هندسی و رسم انواع خط ها و تشابه مثلث نهایت دقت رو بکار ببرن در این راستا استاد ریاضی فیلم های مربوط به این فصل از رو شبکه آموزش (که بصورت مفهومی با بررسی نکات هر صفحه به حل تمرینات کتاب ریاضی یازدهم پرداخته ) رو بصورت کم حجم و بهینه شده در اختیار شما عزیزان قرار داده.

فیلم آموزش ریاضی یازدهم "تجربی" فصل 2

آموزش :

 استدلال و قضیه تالس 

تشابه مثلث ها

نحوه ترسیم های هندسی 

(تعریف، روش حل، مسائل کاربردی)

حل تمرینات صفحه 26 الی 28

هندسه ترسیمی 

حل تمرینات صفحه 29 و 30

آموزش :

 استدلال و قضیه تالس 

نسب و تناسب

حل تمرینات کتاب ریاضی یازدهم تجربی صفحه 31، 32 و 33

آموزش انواع استدلال ها

حل تمرینات صفحه 35و 38

ادامه آموزش انواع استدلال ها (عکس قضیه تالش) از طریق حل تمرینات صفحه 34 تا 39

آموزش مفهوم تشابه و حالت های موجود

حل تمرینات صفحه 42 تا 45

آموزش 

پیدا کردن تشابه و تناسب بین اضلاع

حل تمرینات صفحه 43، 44 و 45 کتاب ریاضی یازدهم

آموزش مفهوم تشابه و حالت های موجود

حل تمرینات صفحه 42 تا 45

آموزش 

روابط طولی در مثلث قائم الزاویه

حل تمرینات صفحه 45 و 46 

آشنایی با فصل 3 ریاضی یازدهم تجربی