ریاضی پنجم فصل اول

ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول

در ریاضی سال چهارم دبستان با خوندن و نوشتن اعداد تا طبقه میلیون آشنا شدید در فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی عدد و طبقه میلیارد آموزش داده میشه و هم چنین کار با ماشین حساب و رابطه بین آنها، جمع و تفریق اعداد مرکب و حل مسائل مرتبط با اعداد مرکب، الگوها و رابطه بین الگوهای عددی رو هم یاد میگیرید.

فیلم آموزش ریاضی پنجم فصل 1

مرور مطالب مهم ریاضی پایه چهارم

(عدد نویسی)  

مرور جمع کسرها

مرور الگو و تقسیم ریاضی چهارم دبستان برای کلاس پنجمی ها

مرور اعداد کسری و اعشاری

مرور جمع و تفریق اعداد اعشاری 

آموزش فصل اول ریاضی پایه پنجم عددنویسی و الگوها (جدول ارزش مکانی و ارتباط بین الگوها) صفحه 1، 2 و 3

ادامه آموزش فصل اول ریاضی پنجم عددنویسی و الگوها صفحه 3 و 4

 ریاضی و زندگی

آموزش مفاهیم ریاضی در زندگی (بررسی و رفع مشکلات رایج در عددنویسی)

ادامه آموزش فصل اول ریاضی پنجم عددنویسی و الگوها ادامه تمرینات صفحه 4 و 5

تدریس و معرفی عدد میلیارد از صفحه 6 و 7 کتاب درسی 

ادامه حل تمرینات با محوریت آشنایی با کاربرد میلیارد در صفحه 8 و 9

آموزش اهمیت عدد صفر با تمرینات صفحه 9 و آموزش جمع و تفریق اعداد مرکب از صفحه 10 11 کتاب درسی

مرور جلسه قبلی و ادامه آموزش اعداد مرکب با حل تمرینات صفحه 11 و 12

آموزش الگوها از صفحه 14 و 15 کتاب ریاضی پایه پنجم 

آموزش صفر تا صد اعداد مرکب توسط تمرینات کتاب درسی

حل تمرینات صفحه 17 و حل تمرینات مرور فصل صفحه 18 ، 19 و 20 کتاب ریاضی پنجم دبستان

گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول

کانال تلگرام ریاضی پنجم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن