ریاضی پنجم فصل دوم

ریاضی پنجم ابتدایی فصل دوم

کسر در ریاضی پنجم ابتدایی به معنای تقسیم یک شی یا عدد به قسمت های مساویه که در چهارم دبستان آموزش دیدید، اما کسری که در فصل دوم ریاضی پایه پنجم دبستان اومده  مفاهیم وسیع تری رو دربر داره و این بار کلاس پنجمیا از طریق تمرینات کتاب و تدریس معلمین، مباحث کسرهای بزرگتر از واحد، روش های تبدیل عدد مخلوط به کسر و برعکسش، جمع، تفریق و ضرب اعداد مخلوط رو یادمیگیرن.

فیلم آموزش ریاضی پنجم فصل 2

آموزش فصل دوم کتاب ریاضی با مبحث کسرها از صفحه 21 و 22

آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد و حل تمرینات صفحه 23، 24 و 25

ادامه حل تمرینات

 مبحث کسراز صفحه 25 

 مقدمه ای بر آموزش جمع و تفریق اعداد مخلوط از صفحه 27 کتاب درسی 

“آموزش جمع و تفریق اعداد مخلوط 

آموزش انواع روش های جمع و تفریق اعداد مخلوط از صفحه 29 و 30 کتاب ریاضی پنجم ابتدایی

جمع بندی جمع و تفریق اعداد مخلوط و حل تمرینات صفحه 31

آموزش و تدریس نحوه ضرب کسر با حل تمرینات صفحه 31 و 32 کتاب 

 

حل تمرینات صفحه 33 ریاضی پنجم دبستان با موضوع ضرب کسرها

آموزش مبحث ضرب کسر در کسر  حل تمرینات صفحه 34 و 35 ریاضی پنجم

آموزش تقسیم کسرها صفحه 36 و 37

ادامه آموزش تقسیم کسرها بواسطه حل تمرینات صفحه 37، 38 و 39

آموزش ضرب عددهای مخلوط از صفحه 40 کتاب درسی ریاضی پنجم دبستان

کاربرد ریاضی در زندگی با محوریت پایه پنجم

آموزش ساده کردن کسرها توسط تمرینات صفحه 41 و  42 کتاب ریاضی پنجم

حل تمرینات مرور فصل از صفحه 44 45 و 46 فصل دوم ریاضی پنجم 

گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی فصل دوم

کانال تلگرام ریاضی پنجم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن