ریاضی پنجم فصل ششم

ریاضی پنجم ابتدایی فصل ششم

فصل ششم ریاضی پنجم  نحوه به دست آوردن مساحت لوزی، ذوزنقه و محیط دایره، حجم مکعب رو به دانش آموزان یاد میده  و هم چنین محصلین رو به درک عمیقی از مفهوم حجم و گنجایش در اشکال هندسی میرسونه اما لازمه رسیدن به هر هدف آشنایی و یادگیری ویژگی های هدفه و به این منظور استاد ریاضی فیلم های آموزشی فصل ششم ریاضی پنجم شبکه آموزش رو برای شما دانش آموزان پایه ششمی با اینترنت مصرفی کمتر آورده.

فیلم آموزش ریاضی پنجم ابتدایی فصل 6

آموزش به دست آوردن مساحت لوزی از فصل 6 (اندازه گیری) 

آموزش مساحت ذوزنقه و حل مسائل مربوط به آن از صفحه 108

مرور مساحت های لوزی و ذونقه از طریق حل تمرین صفحه 109 کتاب ریاضی پنجم

ریاضی زندگی –  قسمت 1

 (مرور مباحث پیشین)

ریاضی و زندگی – قسمت 2

 (مرور مباحث پیشین)

تدریس محیط دایره + حل تمرینات صفحه 110

ادامه مبحث یادگیری ویژگی ها و محیط دایره از صفحه 111 و 112

آموزش مباحث و نحوه حل تمرینات صفحه 112

آموزش مبحث حجم از فصل ششم

صفحه 113 تا 115

آموزش مباحث و نحوه حل تمرینات صفحه 115 و 116

آموزش و حل تمرین صفحه 117 و 118

آموزش مباحث و نحوه حل تمرین صفحه 118 تا 120

نحوه حل تمرین صفحه 120 و 121

گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی فصل ششم

کانال تلگرام ریاضی پنجم ابتدایی