ریاضی پنجم فصل هفتم

ریاضی پنجم ابتدایی فصل هفتم

فصل ششم ریاضی پنجم  نحوه به دست آوردن مساحت لوزی، ذوزنقه و محیط دایره، حجم مکعب رو به دانش آموزان یاد میده  و هم چنین محصلین رو به درک عمیقی از مفهوم حجم و گنجایش در اشکال هندسی میرسونه اما لازمه رسیدن به هر هدف آشنایی و یادگیری ویژگی های هدفه و به این منظور استاد ریاضی فیلم های آموزشی فصل ششم ریاضی پنجم شبکه آموزش رو برای شما دانش آموزان پایه ششمی با اینترنت مصرفی کمتر آورده.

فیلم آموزش ریاضی پنجم ابتدایی فصل 7

آموزش فصل هفتم + حل تمرین صفحه 126 تا 128

آموزش مفاهیم و جواب تمرینات صفحه 128 تا 130

حل تمرینات صفحه 130 تا 132 کتاب ریاضی پنجم 

آموزش مبحث احتمال از صفحه 134 و 135 کتاب 

حل تمرینات مبحث میانگین از صفحه 133

ادامه آموزش مبحث احتمال از صفحه 136 تا 139

مرور کامل مفاهیم مهم فصل 7 

حل تمرینات صفحه 137 تا 144

گام به گام ریاضی پنجم ابتدایی فصل هفتم

کانال تلگرام ریاضی پنجم ابتدایی