ریاضی چهارم فصل سوم

ریاضی چهارم ابتدایی فصل سوم

در فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی ضرب و تقسیم آموزش داده میشه، و این فصل باتوجه به اینکه تمرینات محاسباتی از عمده آموزش های معلمین است یکی از مهم ترین بخش های کتاب ریاضی چهارمه؛ دانش‌آموزان در پایه سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی رو آموزش دیدن لذا در این فصل ضرب اعداد دورقمی، صفردار و سپس آشنایی با مفاهیم تقسیم و تقسیم اعداد یک رقمی و دورقمی آموزش داده میشه.

فیلم آموزش ریاضی چهارم فصل 3

فصل سوم ضرب و تقسیم و یادآوری راهبردهای حل مسئله و حذف حالت های نامطلوب

آموزش مفاهیم صفحات 48 تا 51 بر پایه ضرب اعداد دورقمی

ادامه آموزش ضرب اعداد دورقمی و محاسبه ضرب اعداد سه رقمی و حل مسائل مربوط به ضرب  از صفحات 52 و 53

ادامه آموزش مبحث محاسبه حاصل ضرب از صفحات 54 و 55 

مرور ضرب اعداد چند رقمی و کسر در ساعت، و حل مسئله با راهبردها

 یادآوری تقریب اعداد و آموزش محاسبات تقریبی از صفحات صفحه 56

آموزش مفاهیم اعداد و الگوها و مروری بر مفاهیم لازمه ی پایه های پیشین

یادآوری نحوه انجام تقسیم و آشنایی با مفهوم بخش پذیری از صفحه 60

آموزش مبحث تقسیم و بخش پذیری از صفحه 63 

تقسیم اعداد چند رقمی بر یک رقمی صفحه 64 و 65

ادامه آموزش تقسیم بر عددهای یک رقمی از صفحات 66 و 67 کتاب درسی

آموزش تقسیم عددهای چندرقمی بر دو رقمی صفحه 68

آموزش صفحات 70 و 71 با ادامه مبحث چندرقم بر دو رقم

مرور فصل 3

صفحه 72 و 73

گام به گام فصل سوم ریاضی چهارم دبستان

کانال تلگرام ریاضی چهارم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن