ریاضی چهارم فصل ششم

ریاضی چهارم ابتدایی فصل ششم

گاهی اوقات با اشکال پیچیده ای مواجه میشیم که به دست آوردن محیط و مساحت شون دشواره و ما در فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی این مهارت رو یاد میگیریم و با شکل های هندسی، چهارضلعی ها، محیط و مساحت اونها آشنا میشیم فیلم های آموزشی زیر در استاد ریاضی تمامی مطالب  رو با حل تمرینات فصل و آموزش مفاهیم هر صفحه بخوبی به دانش آموزان تدریس میکنند.

فیلم آموزش ریاضی چهارم فصل 6

آموزش فصل ششم (شکل های هندسی) صفحه 120 تا 121 

آموزش فصل 6 از صفحه 122 و 123 با موضوع خط های عمود

آموزش مبحث عمود و موازی از صفحه 124 و 125

ادامه آموزش مباحث تمرین 125 + تدریس مبحث چهارضلعی ها از صفحه 126 و 127 کتاب ریاضی چهارم

ادامه مبحث تمرینات صفجه 128 و 129 از موضوع چهارضلعی ها

آموزش مباحث + حل تمرین صفحه 130 تا 132

حل تمرینات صفحه 135 تا 137

مرور فصل ششم + حل تمرین صفحه 138 تا 142

تمرین بیشتر مبحث محیط و مساحت از فصل ششم 

گام به گام فصل ششم ریاضی چهارم دبستان

کانال تلگرام ریاضی چهارم ابتدایی