ریاضی نهم فصل سوم

ریاضی نهم فصل سوم

استدلال بخش جدانشدنی در ریاضیه که دانش‌آموز در فصل سوم ریاضی نهم، استدلال و مفاهیم مربوط به اون رو (مثل تعمیم) آموزش میبینه و با مطالب دیگه این فصل (همنهشتی مثلث ها و تسلط بر حل مسائل مربوطه، مفهوم تشابه) از طریق تمرینات و فعالیت های کتاب درسی آشنا میشه و به مهارت درک اهمیت و استفاده از استدلال در مسائل هندسی میرسه.

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 3

آموزش و تدریس فصل سوم از صفحه 33 تا 40

تدریس مفهوم هم نهشتی مثلث ها از صفحه 44 تا 47

حل مسئله در هندسه از صفحه 49 تا 51

آموزش شکل های متشابه از صفحه 53 تا 57

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن