ریاضی نهم فصل پنجم

ریاضی نهم فصل پنجم

به عبارتی که از اعداد و متغیرهای انگلیسی تشکلیل شده باشه رو عبارت های جبری می‌گن در فصل پنجم ریاضی نهم هم میخواییم مفهوم عبارت های جبری و کاربردشون در ریاضی و تبدیل جبر به اتحاد رو یاد بگیریم

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 5

آموزش فصل پنجم (عبارت های جبری)

حل تمرینات صفحه 79، 80 و 81

آموز اتحاد مربع دو جمله ای

حل تمرینات صفحه 81، 82، 83 و 84 کتاب ریاضی نهم

 آموزش چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها + جواب تمرینات صفحه 86، 87 و 88 ریاضی نهم

آموزش مبحث نابرابری ها و نامعادله های صفحه 90 ،91، 92 و 93 کتاب ریاضی نهم

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن