ریاضی نهم فصل ششم

ریاضی نهم فصل ششم

فصل ششم ریاضی نهم با عنوان خط و معادله های خطی درباره ی مطالبی مثل معادله خط، شیب خط و عرض از مبدا دستگاه های معادله خطی توضیح داده و اگه این مفاهیم به درستی آموزش داده بشه حل تمرینات و مسائلش مثل بازی کردن شیرینه درهمین راستا شما دانش آموزان عزیزی میتونید از طریق مشاهده فیلم های آموزشی زیر بخوبی با این مفاهیم آشنا بشید و تمرینات کتاب و نمونه سوالات امتحانی رو به راحتی با استاد ریاضی حل کنید.

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 6

آموزش مبحث معادله خط از طریق حل تمرینات صفحه 96، 97، 98 و 99

ادامه حل تمرینات صفحه 99، 100، 101، 102 و 103 کتاب ریاضی نهم

حل تمرینات صفحه 103، 104، 105 و 106 کتاب ریاضی نهم با مبحث شیب خط و عرض از مبدا

تدریس مبحث دستگاه معادله های خطی + حل تمرینات و مسائل صفحه 108، 109، 110، 111 و 112کتاب ریاضی نهم

تمرین مباحث و حل نمونه سوالات مهم فصل