ریاضی نهم فصل هفتم

ریاضی نهم فصل هفتم

فیلم های آموزشی زیر به تدریس فصل هفتم ریاضی نهم (عبارت های گویا) پرداخته و شمارو با کسرهای تعریف نشده آشنا میکنه و شما یاد میگیرید که چطور تقسیم های جبری در عملیات کسر و تقسیم نوشته میشه و عملیات تجزیه به چه روشی در ساده کردن کسرها بکار میره. پس در استاد ریاضی با مشاهده ی ویدئو های آموزشی مدرسه تلویزیونیمطالب ابن فصل رو یاد بگیرید و گام به گام همراه معلمین تمرینات کتاب و نمونه سوالات مهم رو حل کنید.

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 7

آموزش مبحث محاسبه عبارت های گویا از صفحه 119 تا 121

آموزش مبحث تقسیم های چند جمله ای از صفحات 126 تا 128