ریاضی دوم ابتدایی فصل دوم

ریاضی دوم ابتدایی فصل دوم

 در فصل دوم ریاضی دوم دبستان دانش‌آموزان با دیدن صفحه اول این فصل درک می‌کنن که ریاضی در همه‌ی زندگیشون دخالت داره در مجموعه فیلم های آموزشی شبکه آموزش فرآیندهای جمع و تفریق از روش های مختلفی مثل کشیدن شکل، محور چوب-خط آموزش داده میشه و بعد از درک کامل مفاهیم مرتبط با جمع و تفریق و آمادگی برای جمع های فرایندی ،تدریس مهارت تقریب زنی، حدس و نمایش تقریبی اعداد روی محورها به شاگردای پایه دوم ابتدایی آموزش داده می‌شه.

فیلم آموزش ریاضی دوم فصل 2

آموزش فصل دوم جمع و تفریق ده تایی صفحه 20

آموزش مفاهیم و تمرینات صفحه 21 و 22

آموزش مفاهیم و تمرینات صفحه 23 و 24

آموزش جمع و تفریق صفحه 24 و 25

حل تمرینات صفحه 25 و 26 کتاب ریاضی دوم دبستان

حل مساله ساده سازی صفحه 27 الگوسازی

آموزش جمع و تفریق دو عدد دورقمی صفحه 28 و 29

آموزش ساعت و حل مسائل صفحه 29 و 30

ادامه مبحث جمع و تفریق صفحه 31 و 32

ادامه آموزش جمع و تفریق دوعدد صفحه 31، 32 و 33

آموزش تقریب بزن صفحه 30 و 32

تمرینات مرور فصل صفحات 34، 35 و 36

گام به گام فصل دوم ریاضی دوم دبستان

کانال تلگرام ریاضی دوم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن