ریاضی دوم ابتدایی فصل ششم

ریاضی دوم ابتدایی فصل ششم

فصل ششم کتاب ریاضی دوم دبستان نحوه به دست آوردن حاصل جمع و تفریق عددهای سه رقمی در مسائل و جدول ارزش مکانی رو آموزش داده میشه که دانش آموزان میتونند با مشاهده فیلم های آموزشی مدرسه تلویزیونی در استاد ریاضی (که برای کاهش حجم اینترنت شما عزیزان با حجم مصرفی کم ارائه شده) این مفاهیم رو بخوبی یاد بگیرن

فیلم آموزش ریاضی دوم فصل 6

آموزش فصل 6 (مقایسه اعداد)

صفحه 91، 92، 93

 

آموزش مقایسه اعداد ازصفحه 94 کتاب ریاضی دوم ابتدایی

تدریس جمع عدد های سه رقمی از صفحه های 95 و 96 

آموزش تفریق سه رقمی از صفحه 95، 96 و 97 کتاب ریاضی دوم ابتدایی

تدریس روش زیر مسئله از حل مسائل  صفحه 97 و 98 و 99  

تدریس مبحث آموزش جمع از صفحه 100

آموزش جمع در جدول ارزش مکانی از صفحه 101 و 102

آموزش تفریق در جدول ارزش مکانی از صفحه 103 کتاب ریاضی دوم ابتدایی

ادامه آموزش تفریق در جدول ارزش مکانی از صفحه 104، 105 و 106 ریاضی دوم ابتدایی

مرور فصل ششم 

گام به گام فصل ششم ریاضی دوم دبستان

کانال تلگرام ریاضی دوم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن