ریاضی هفتم فصل هشتم

ریاضی هفتم فصل هشتم

در سال گذشته بدون اینکه با بردار انتقال آشنا بشید از طریق اون اشکال را انتقال میدادید و قرینه ی اون رو نسبت به محورهای افقی و عمودی به دست می‌آوردید امسال در فصل هشتم ریاضی هفتم ؛ به شناخت کامل تر و عمیق تری از این بردارها (قرینه و مساوی)، دستگاه مختصات و بردار انتقال از طریق مشاهده فیلم های آموزشی مربوط به این فصل در استاد ریاضی پیدا میکنید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل 8

آموزش پاره خط جهت دار و بردارهای مساوی و قرینه

آموزش مفاهیم (مختصات) صفحه 104، 105 و 106

آموزش مفاهیم (بردار انتقال) صفحه 107، 108 + حل تمرینات آن

گام به گام ریاضی هفتم

کانال تلگرام ریاضی هفتم متوسطه

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن