ریاضی ششم فصل دوم

ریاضی ششم ابتدایی فصل دوم

کسر در عین سادگی یکی از پرکاربردترین مفاهیم ریاضیه که دانش‌آموزان در دوره ابتدایی در هر پایه از تحصیل به تدریج لایه های مختلف این مفهوم رو یاد میگیرن؛ در فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی علاوه بر یادآوری ضرب کسرها و اعداد مخلوط به آموزش مهارت های جدیدی از جمله معکوس کردن اعداد، پیدا کردن قسمت مجهول در تساوی کسرها، تقسیم کسرها و محاسبات از طریق آنها به محصلین این پایه از دوره تحصیلی میپردازه برای یادگیری مفهومی و عمیق این مفاهیم فیلم های آموزشی شبکه آموزش رو در استادریاضی تماشا کنید.

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل 2

ریاضی و زندگی

مرور فصل اول ریاضی ششم و کاربرد آن در زندگی

آموزش فصل دوم ریاضی ششم از صفحات 23 و 24

آموزش ادامه تمرینات صفحه 25 از مبحث کسرها جمع و تفریق کسرها و مخرج مشترک

آموزش تمرینات و مسائل صفحه 26 

تدریس و یادآوری مباحث ضرب عدد در کسر، ضرب کسر در عدد و ضرب کسر در کسر

حل مسائل صفحه 28 با توجه به آموزش ضرب کسرها

مرور جلسات گذشته و حل تمرینات صفحه 30، 31 و 32 و 33 کتاب درسی

ادامه آموزش و حل تمرینات صفحه 34 

آموزش و حل تمرینات 35 و تدریس مبحث محاسبات با کسر از صفحه 36 کتاب درسی ریاضی ششم دبستان

تدریس مبحث مقایسه کسرها از صفحه 37 کتاب ریاضی

حل فعالیت صفحه 38 کتاب درسی

حل تمرینات مرور فصل از فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی صفحه 40 

ادامه حل تمرینات مرور فصل از فصل دوم ریاضی ششم ابتدایی صفحه 40 

ریاضی و زندگی

آموزش راهبردهای حل مسئله در زندگی

گام به گام ریاضی ششم ابتدایی فصل دوم

کانال تلگرام ریاضی ششم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن