ریاضی ششم فصل هفتم

ریاضی ششم ابتدایی فصل هفتم

گفتنیه که دانش آموزان عزیز با مفهوم نسبت با کسر و اعشار از طریق کسر های مساوی آشنا هستند و در فصل ششم ریاضی ششم دبستان با ساده کردن نسبت های کسری به کسر و استفاده از درصد بجای نسبت و کسر و ارتباط بین اونها آشنا شده و با درک واقعی که با تماشای فیلم های آموزشی زیر پیدا میکنن میتوننن با درصد و نسبت در دنیای واقعی که در زندگی روزمزه پرکابرده ارتباط برقرار کنن.

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل 7

آموزش مبحث تقریب اعداد (آموزش  روش قطع کردن) 132 و 133 کتاب

آموزش روش گرد کردن اعداد از طریق حل تمرینات صفحه 134، 135 و 136

آموزش مفاهیم و حل تمرینات صفحه 136 کتاب ریاضی ششم

حل تمرینات صفحه 137، 138 و 139 و 140 فصل هفتم کتاب ریاضی

گام به گام ریاضی ششم ابتدایی فصل هفتم

کانال تلگرام ریاضی ششم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن