ریاضی سوم ابتدایی فصل ششم

ریاضی سوم ابتدایی فصل ششم

در فصل ششم ریاضی سوم دبستان قراره جمع رو بصورت فرآیندی یعنی گسترده و باز شده یاد بگیرید. استفاده از روش های سریع در انجام جمع و تفریق ضروریه چون این دو فرآیند در زندگی ما پرکاربرد هستند و استفاده از عملیات فرآیندی جزو روش های سریع با میزان اشتباه کمه که شما دانش آموزان عزیز در استاد ریاضی با مشاهده فیلم های آموزشی زیر به مهارت در بکارگیری مفاهیم این فصل از کتاب درسی از طریق حل تمرینات کتاب دست پیدا میکنید

فیلم آموزش ریاضی سوم فصل 6

ریاضی و زندگی

نقش و تاثیرات محیط و مساحت در زندگی

آموزش فصل 6 (جمع و تفریق اعداد چهار رقمی ) + راهبردهای حل مسئله صفحه 97، 98 و 99

آموزش مفاهیم مقایسه اعداد + حل تمرینات صفحه 102 و 103 

 

تدریس جمع و تفریق از فصل 6 صفحه 104 و 105

آموزش مفهوم جمع در جدول ارزش مکانی از صفحه 106، 107 و 108 ریاضی ششم ابتدایی

 

حل تمرینات صفحه 109، 110 و 111 ریاضی ششم (تفریق اعداد چهار رقمی)

گام به گام فصل ششم ریاضی سوم دبستان

کانال تلگرام ریاضی سوم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن