ریاضی سوم ابتدایی فصل هشتم

ریاضی سوم ابتدایی فصل هشتم

مباحث فصل هشتم ریاضی سوم دبستان به دلیل تاثیر مستقیم و مهمش در ریاضی سال های آینده جزء مهم ترین مباحث از کتاب ریاضی سوم ابتداییه؛ که فیلم های آموزشی زیر در استاد ریاضی دانش آموز رو از طریق حل کامل تمرینات کتاب درسی با این مفاهیم مثل ضرب گسترده یک رقم در دو و سه رقم و انجام عملیات تقسیم با باقیمانده آشنا میکنه.

فیلم آموزش ریاضی سوم فصل 8

آموزش حذف حالت نامطلوب از فصل هشتم صفحه 133، 134 و 135 کتاب ریاضی سوم

آموزش ضرب در عدد 10 از صفحه 136، 137 و 138 کتاب ریاضی سوم

 

آموزش عدد یک رقم در چند رقم از صفحه 139 تا 141 

آموزش مباحث تمرینات صفحه 142، 143 و 144 کتاب ریاضی سوم

تکمیل مبحث عملیات تقسیم از طریق حل تمرینات صفحه 145 تا 147 کتاب ریاضی سوم 

مرور نکات مهم + حل تمرینات مرور فصل از فصل هشتم کتاب ریاضی سوم

گام به گام فصل هشتم ریاضی سوم دبستان

کانال تلگرام ریاضی سوم ابتدایی

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن