ریاضی دوازدهم تجربی فصل دوم

ریاضی دوازدهم تجربی فصل دوم

دانش آموزان با توابع مثلثاتی در پایه یازدهم آشنا شده اند آنچه که در ریاضی پایه دوازدهم تجربی مورد توجه قرار گرفته است؛ آشنایی و نحوه کار با نمودارهای تابع سینوس و کسینوس و انواع مختلفی از معادلات مثلثاتی میباشد که در ویدئو های آموزشی زیر علاوه بر حل تمرینات کتاب به بررسی و آموزش مباحث مهم این فصل بصورت مفهومی پرداخته است.

«فیلم های آموزشی شبکه آموزش در استاد ریاضی در جهت مصرف حجم کمتر  اینترنت مصرفی شما عزیزان بهینه شده اند»

فیلم آموزش ریاضی دوازدهم فصل 2

مرور مفاهیم توابع مختلف و رسم آن ها و چندجمله ها از ریاضی یازدهم متوسطه 

(پیش نیازهای یادگیری فصل 1 – تابع)

آموزش مباحث فصل 1 کتاب ریاضی 

توابع چندجمله ای – توابع صعودی و نزولی 

حل تمرینات صفحه 3، صفحه 4 و 5 کتاب ریاضی دوازدهم «تجربی»