ریاضی هفتم فصل ششم

ریاضی هفتم فصل ششم

حتما به یاد دارید که در پایه ی ششم شما با مساحت اشکال هندسی آشنا شدید و تونستید که سطحشون رو محاسبه کنید امسال قراره که در فصل ششم ریاضی هفتم ؛ حجم اشکال هندسی رو محاسبه کنید و بصورت عبارت جبری بنویسید و برای یادگیری سریع و آسون این مفهوم کاربردی بهترین فیلم های آموزشی این فصل در استاد ریاضی در اختیار شما گذاشته شده تا قادر به حل سریع تمرینات کتاب و سوالات امتحانی باشید.

فیلم آموزش ریاضی هفتم فصل 6

تدریس فصل 6 (سطح و حجم) از صفحه 71، 72 و 73 ریاضی هفتم

 

آموزش مفاهیم حجم های منشوری از صفحه 73 و 74

تدریس مفهوم مساحت جانبی از صفحه 76 و 77  

آموزش حجم و سطح از صفحه 79

گام به گام ریاضی هفتم

کانال تلگرام ریاضی هفتم متوسطه