ریاضی اول ابتدایی تم 16،17،18

ریاضی اول ابتدایی تم 18، 17، 16

دانش آموزان ریاضی اول ابتدایی با آموزش تم 16 (حیاط مدرسه) با محورها، نماد عددی 10 تا 20، ساعت و اندازه گیری طول اجسام با اشیای مختلف آشنا میشن و سپس در تم 17 (خانه مادربزرگ و پدربزرگ) به مهارت در انجام جمع های چندتایی با رسم شکل، مقایسه عبارت های عددی و نمایش اونها روی محور به مهارت میرسن و در تم 18 (خرید از فروشگاه) هم رابطه بین الگوهای عدی و مفهوم اندازه گیری و به دست آوردن جمع های اساسی کمتر از 20 آموزش داده میشه، پس با تماشای فیلم های آموزشی مدرسه تلویزیونی در استادریاضی به تمام این مهارت ها برسید.

فیلم آموزش ریاضی اول تم 18، 17، 16

درس شانزدهم - تم 16

آموزش تم 16 + حل تمرینات صفحه 107، 108، 109 و 110

آموزش و حل تمرینات صفحه 110، 111، 112 از تم 16 کتاب درسی 

درس هفدهم - تم 17

آموزش و حل تمرینات صفحه 115 و 116 و 117 با استفاده از دست ورزی

حل تمرینات صفحه 118، 119، 120 کتاب ریاضی اول ابتدایی 

درس هجدهم - تم 18

آموزش تم 18 + حل تمرینات صفحه 120، 121 و 122 کتاب 

آموزش مباحث و نحوه حل تمرینات صفحه 123، 124 و 125

مسئله حل کن صفحه 126 + آموزش تم 19 و حل تمرینات 128 تم 19

گام به گام تم 16، 17، 18 ریاضی اول دبستان

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن