ریاضی اول ابتدایی تم 10،11،12

ریاضی اول ابتدایی تم 10، 11، 12

در تمامی قسمت های کتاب ریاضی اول ابتدایی صفحات آغازین با هدف آموزش قوانین اجتماعی و اهداف زندگی بارها تکرار میشه و فرصتی برای یادآوری آموزه های تربیتی به شاگردانه در استادریاضی تم 10 (حیاط مدرسه)، تم 11 (تعطیل شدن مدرسه)، تم 12 (رفتن به بوستان) کتاب درسی با آموزش مهارت هایی مثل درک و آشنایی با جهت ها، علامت کمتر، بیشتر و مساوی از طریق فیلم های آموزشی شبکه آموزش  آورده شده؛ هم چنین ما برای کاهش حجم اینترنت شما عزیزان قسمت های اضافه فیلم رو نیوردیم تا با صرف کمترین اینترنت و زمان بیشترین بازدهی در یادگیری رو داشته باشید.

فیلم آموزش ریاضی اول تم 10، 11، 12

درس دهم - تم 10

حل تمرینات صفحه 62 تا 64 کتاب درسی با روش دست ورزی

آموزش تمرینات صفحه 68 و 69 کتاب با استفاده از دست ورزی

آموزش مفاهیم کمتر و بیشتر با استفاده از روش دست ورزش و حل مسائل صفحه 70، 71 و 72

درس یازدهم - تم 11

حل تمرینات بشمار و بنویس صفحه 73 تا 75 + دست ورزی مربوط به تمرینات

آمورش شمارش اعداد از طریق حل تمرینات صفحه 76 تا 78

درس دوازدهم - تم 12

دست ورزی و بازی ریاضی برای حل تمرینات صفحه 79، 80 و 81

حل تمرینات صفحه تمرینات 84 تا 86

ریاضی و زندگی

گام به گام تم 10، 11، 12 ریاضی اول دبستان

اگه سوال یا نظری در مورد مباحث بالا دارید تو قسمت دیدگاه بپرسید تا معلمان و کارشناسان "استاد ریاضی" در اولین فرصت بهش جواب بدن